Page 5 - OLE töövihik
P. 5

    MEELESPEA LAPSEVANEMALE JA ÕPETAJATELE
KUI ÜLETAD RAUDTEED SÕIDUKIJUHI, JALAKÄIJA VÕI JALGRATTURINA, SIIS PEA MEELES:
1. RAUDTEE ON OHTLIK PIIRKOND, KUI EIRATAKSE LIIKLUSEESKIRJA NÕUDEID
2. RAUDTEE ÜLETAMISEL OLE ERITI TÄHELEPANELIK JA EEMALDA SEGAJAD (KÕRVAKLAPID, NUTISEADMED JMS)
3. NÄHES VÕI KUULDES LÄHENEVAT RAUDTEESÕIDUKIT, ANNA SELLELE ALATI TEED
4. ARVESTA LIIKLUSMÄRKE, HELI- JA VALGUSSIGNAALE, TÕKKEPUU ASENDIT JA REGULEERIJA KORRALDUSI
5. OLE TEADLIK RAUDTEELIIKLUSEGA KAASNEVATEST VÕIMALIKEST OHTUDEST
6. RONGID EI LIIGU ALATI VASTAVALT SÕIDUPLAANILE. NAD VÕIVAD LIIKUDA NII ÖÖSEL KUI PÄEVAL IGAL KELLAAJAL
RAUDTEED EI TOHI ÜLETADA:
1. FOORI KEELAVA (PUNASE) TULEGA SÕLTUMATA TÕKKEPUU OLEMASOLUST VÕI ASENDIST
2. SULGUVA , SULETUD VÕI AVANEVA TÕKKEPUU KORRAL SÕLTUMATA FOORITULEDEST
3. REGULEERIJA KEELAVA MÄRGUANDE KORRAL
4. VIIVITADES
KUI ÜLETAD RAUDTEED JALAKÄIJANA, SIIS PEA MEELES:
1. RAUDTEED ÜLETA VAID SELLEKS ETTENÄHTUD ÜLEKÄIGUKOHTADES
2. VAATA MÕLEMALE POOLE, ENNE KUI HAKKAD RAUDTEED ÜLETAMA. VEENDU, ET ÜKSKI RONG EI LÄHENE. VAATA, KAS RAUDTEEFOORI PUNASED TULED VILGUVAD NING KAS TÕKKEPUUD HAKKAVAD LASKUMA.
3. RAUDTEELÄHIMASÜMBRUSESVIIBIVAIDRAUDTEEÜLETAMISEKSJAREISIRONGILE MINEKUKS VÕI SELLELT TULEKUKS
4. RAUDTEE NING SELLE ÜMBRUS POLE SOBIV KOHT JALUTAMISEKS, SPORTIMISEKS, MÄNGIMISEKS VÕI MUUL MOEL VABA AJA VEETMISEKS
KUI ÜLETAD RAUDTEED JALGRATTURINA, SIIS PEA MEELES:
1. RAUDTEED ÜLETADES PEATU ENNE RAUDTEEÜLEKÄIGU- VÕI ÜLESÕIDUKOHTA
2. TULE RATTALT MAHA
3. VEENDU VAADATES JA KUULATES, ET LÄHENEMAS POLE RAUDTEESÕIDUKIT
4. SAGELI ON ÜLEKÄIGUKOHTADE ETTE PAIGALDATUD TURVAPIIRDED, MIS TAKISTAVAD JALGRATTURITEL RAUDTEED ÜLETADA HOOGU MAHA VÕTMATA.
5. MINE LÄBI SELLEKS ETTENÄHTUD TÕKETE
6. ÜLETA RAUDTEE TÄHELEPANELIKULT
TÖÖVIHIKUT SOOVITAME TÄITA KOOS LAPSEVANEMA VÕI ÕPETAJAGA
        5
   3   4   5   6   7