Page 12 - OLE töövihik
P. 12

        LAUAMÄNG VÄRVI JA MÄNGI
JÄÄD VAHELE LIIGU TAGASI LIIGU EDASI
12
                  ALGUS
Ä
R
A
RD
U
AT
I
S
K
VE
A
A
E
S
L
J
E
U
A
M
O
O
L
K
I
M
M
D
U
E
J
A
R
L
G
A
A
T
U
L
A
A
T
E
E
L
R
Ä
AUTOGA EI
TOHI RAUDTEED ÜLETADA KUI FOORIS VILGUB PUNANE TULI!
RAUDTEEOHUTUS EESTIS / OPERATION LIFESAVER ESTONIA / www.ole.ee
   10   11   12   13   14